TAPIO-KORUJEN TUOTELUETTELO

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on myöntänyt Tapio-karhunluukoruille EU:n neuvoston asetuksen 338/97 8 artiklan
mukaisen myyntiluvan. Liitteenä lupaviranomaisen edellyttämä tuoteluettelo.

tuoteluettelo_tapiokoru